Slika Optimum D3

     
Pin It


Optimum D3

SKU: 6676

Cena: 925 din

Na zalihama

PDV od 20% je uključen u cenu, troškovi isporuke nisu uključeni.

Optimum D3 1000, 60 kapsula

Sa medicinskom primenom


Vitamin D, njegovi aktivni metaboliti i analozi predstavljaju grupu jedinjenja sa brojnim funkcijama u organizmu. Primarna uloga vitamina D je u metabolizmu kalcijuma i fosfora.

Danas se zna da vitamin D smanjuje fiziološku aktivnost parathormona (PTH) i to na dva načina: direktno, delovanjem na ćelije paratireoidnih žlezdi i indirektno, preko hiperkalcemije (1). Poznato je da vitamin D učestvuje u izgradnji i formiranju kostiju. Delujući na osteoblaste, preko vitamin D receptora (VDR), povećava sintezu osteokalcina, alkalne fosfataze (ALP) i kolagena tip I. Dejstvo vitamina D na osteoklaste je dvojako: indirektno - preko osteoblasta i direktno - supresijom diferencijacije promijelocita u monocite, koji su prekursori osteoklasta (2).

Regulacijom metabolizma kalcijuma u mišićnim ćelijama, vitamin D deluje na mišićno tkivo, što je značajno za procese kontrakcije i relaksacije mišićnih vlakana (3). Pored ove endokrine funkcije, vitamin D ima i brojne parakrine funkcije koje ostvaruje kontrolom više od 200 gena, uključujući i gene odgovorne za regulaciju procesa mineralizacije i diferencijacije ćelija i regulaciju procesa apoptoze i angiogeneze , normalni razvoj i funkciju mozga i drugih sistema. (4).

Poremećaj statusa vitamina D se može manifestovati kao insuficijencija (nedostatak), nedovoljnost (deficijencija) i hipervitaminoza. Status vitamina D u organizmu određuje se merenjem nivoa 25(OH)D u serumu.

Faktori rizika za hipovitaminozu vitamina D su: poremećaji ishrane, stil života (izlaganje suncu manje od 15 minuta dnevno), smanjenom kapacitetu za proizvodnju vitamina D3 u koži, starost i okultna malapsorbcija (česti), poremećaj funkcije bubrega, poremećaj funkcije jetre i mutacija gena za VDR (retki faktori rizika). Insuficijencija vitamina D je široko rasprostranjena i prisutna u svim regionima sveta (5). Nedostatak vitamina D ima razmere epidemije širom sveta. U različitim populcijama deficit je od 50% do 100% u posmatranim grupama (5-6).

Optimalna D3 1000 je preparat vitamina D 3 , je prirodnog porekla, sa odličnim apsorpciju. Jedna kapsula sadrži Osteoxina D3 1000 IU. (25 mg) vitamina D (holekalciferol). Preporučenog dnevnog unosa vitamina D za osobu koja se izražava na smanjenje nivoa od gustoće kostiju i osteoporoze osteopenija je 800 -1000IJ (20-25 mg / dan) (15-19).

Unos jedne kapsule Osteoxin D3 (25 mg vit D/na dan) u dovoljno dugom periodu da se nadoknadi insuficijencija vitamina D, smanjuje rizik od nastanka preloma, poboljšava neuromišićnu funkciju i smanjuje rizik od padova. Može se koristiti u prevenciji i lečenju osteopenije, osteoporoze, autoimunih, kardiovaskularnih, malignih bolesti i drugih stanja i oboljenja kod kojih je neophodna nadoknada vitaminom  D.

Optimum D3 1000  kapsule 1000 ij (25 mg) je preparat komforan za primenu, koji u samo jednoj dnevnoj dozi sadrži potrebnu količinu vitamina D za dovoljnu suplementaciju kod većine slučajeva deficijencije vitamina D.

Potrebno je pridržavati se upustva i ne sme se prekoračiti  navedena dnevna doza. Pre upotrebe Osteoxin D3 konsultovati lekara. Osteoxin D3(vit.D) se ne sme preporučiti osobama sa hiperkalcemijom, hiperparatireoidizmom i osobama alergičnim na neki od sastojaka Osteoxin D3. Trudnice i dojilje bi trebalo da primenjuju suplementaciju sa Osteoxin D3 u konsultaciji sa lekarom. Mere opreza i konsultacija lekara  potrebne su kod osoba koje koriste tiazidne preparate, kardiotonične glikozide, rifampicin, izoniazid, fenitoin, barbiturate. Istovremena primena kortikosteroida i Osteoxin D3 može smanjiti dejstvo Osteoxin D3 (vitamina D).  Prekomerna upotreba može izazvati neželjene efekte i potrebno je potražiti konsultaciju lekara.

U Srbiji postoji tiha epidemija deficijencije vitaminom D, kao i prisustvo sve većeg broja bolesti  koje su time uzrokovane, zbog čega je opravdana  preporuka dodatnog unosa vitamina D3 u koncentracijama koje preveniraju stanja i bolesti uzrokovane njegovom deficijencijom, a što se može ostvariti primenom proizvoda Optimum D3 1000.

Optimum D3 1000 se proizvodi po najvišim standardima dobre proizvođačke prakse u EU i u zemlji proizvođača (Poljska) se nalazi u prometu kao dodatak ishrani.

 Optimum D3 1000 je dijetetski proizvod namenjen odrasloj populaciji (preko 18godina) koji se isključivo primenjuje uz medicinski nadzor.

 

 


Informacije o proizvodu


Kategorija: Dijetetski suplementi

Kod proizvoda (SKU): 6676